Scholen - voor de leerlingen

Shiatsu Workshop

Voor leerlingen van het secundair onderwijs verzorgen wij ook shiatsu-workshops. Duurtijd van deze workshop is 1 à 3 uur, afhankelijk van uw wensen. Het is een leuke en ontspannende workshop waarbij de leerlingen de energie-doorstroming in hun lichaam leren voelen en elkaar een ontspannende massage leren geven, gebaseerd op de basistechnieken van shiatsu. Studies wijzen uit dat massage/aanraking rustgevend werkt, concentratie-verhogend is en de onderlinge band versterkt. Aanraking vermindert ook het pestgedrag!